O obradoiro

Este obradoiro inicia a súa actividade no ano 1986, e dende os seus comezos tense marcado como meta o perfeccionamento da gaita galega como instrumento tradicional e auténtico símbolo musical de Galiza.

A innovación nos materiais e nas formas, unido ao labor de perfeccionamento, fan que o resultado final case na tradición e na modernidade permitindo gozar dun son tradicional pero depurado, e dun instrumento sobrio e natural pero cos máis novidosos aportes técnicos.

Como característica importante, dicir que as gaitas teñen unha ampliada tesitura e que se caracterizan por combinar dozura e potencia de forma armónica.

Outra innovación está no feito de ter conseguido gaitas que se poden tocar tanto en pechado como en aberto (ver dixitación) o que facilita a recuperación da dixitación pechada.

E xa como mais recente temos a invención da válvula de pallón, peza que da solución os problemas de sincronización dos roncos con o punteiro, tanto o comezo como o remate da interpretación, e que mellora considerabelmente as variacións dos roncos.

No referente ás tonalidades fabricadas, a gama vai dende o Sol-N 4ª ate o Mi-N 5ª.

En canto a repostos, tense fabricación propia de palletas e pallóns así como foles transpirables de tres capas.

Todo este traballo ten como recompensa o aprecio de numerosos gaiteiros que recurren a este obradoiro para mercar e mellorar os seus instrumentos.

Compoñentes do obradoiro: Eladio, Leonor e Afonso

 

 

 

 

 

 

Vista exterior do Obradoiro

 


vistas do interior do obradoiro

Ir ao comezo

Afonso Castro
Casal, 20   -   36770    O Rosal   -   Pontevedra   GALIZA
Tlf.: (34) 986 625441    -   obradoiro@afonsocastro.com
Todos os dereitos reservados a Afonso Castro S.C.