DIXITACIÓN


- A continuación móstrase a dixitación das gaitas que poden tocar tanto en aberto como en pechado. O exemplo corresponde á tonalidade de Do natural -

Actualmente as tonalidades que conseguimos facer con estas características son:
Mi-N, Mi-b, Re-N, Do-N e Si-b, estando en investigación as restantes tonalidades que fabricamos.

 

(P): posicións de pechado

(P-A): posicións de pechado e aberto

(P-R): posición recomendada para La-b


Ir ao INICIO

 

 

Afonso Castro
Casal, 24   -   36770    O Rosal   -   Pontevedra   GALIZA
Tlf.: (34) 986 625441    -  obradoiro@afonsocastro.com
Todos os dereitos reservados a Afonso Castro